Kilder


1 Afskrift fra Kirkebog for Sct Mortens Kirke i Randers, Opslag 73.

2 Afskrift fra Kirkebog for Sct Mortens Kirke i Randers.

3 Afskrift fra Kirkebog for Sct Mortens Kirke i Randers, Opsalg 46.

4 Folketælling 1.feb.1880, Vester Bøgebjerg by, Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø Amt, Folketælling.

5 Jacob Emil Sørensens 60 års fødselsdags sang.

6 Folketælling 1.feb.1880, Vester Bøgebjerg by, Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø Amt.

7 Folketælling 1.feb.1880, Vester Bøgebjerg by, Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø Amt, Kort 783 side 38, 39.

8 Lars Marius Larsens "Minder".

9 (Opslag 71 nr 10).

10 (Opslag 159, nr9).

11 (Opslag 62, øverst th.)

12 (Opslag 29, nederst, meget utydelig derfor usikker).

13 Elin Ankerstjerne.

14 Kirkebogen fra sct. Mortens kirke 1790 - 1890.

15 LAV C-290 A-12, Fiche 4/10, Folio 114.

16 Bente Ankerstjerne: Forlovere er Gustav Ankerstjerne og P.....

17 LAV C290 A-5, Fiche 2/10, Folio 42.

18 Bente Ankerstjerne: De bliver trolovet 15-01-1831. Han er ....

19 LAV, C290 A-21, Fiche 8/15, Folio 464.

20 LAV, C307-22; fiche6/7;folio 199.

21 LAO Svendborg, Vor Frue 1814-1820 4, fiche 2/5.

22 M 53.558, folio 278.

23 Nygaards samling angiver at dødsindførelsen er i Randers Ki....

24 LAV C 290 A-5, fiche 3/10, Folio 75.

25 Leksikon over danske familier 1927.

26 LAV, C290 A-11:Randers, Sct.Mortens 1780-1798, HMB..

27 FamilySearch-Film Number: 177912.

28 Bente Ankerstjerne angiver: måske født i Borup 15/2/1767 a....

29 Randers lokalhistoriske arkiv, Randers bibliotek. Kopi af ...

30 Kirkebogen i sct. Mortens kirke 1790-1890 Randers lokalhis...

31 Bente Ankerstjerne angiver både 08111860 og 24021861 som då....

32 Bente Ankerstjerne angiver dato: 14081880.

33 http://www.familysearch.org/Search/IGI/igi_individual_frame.asp?recid=29007487&ldsnn=18.

34 FamilySearch-M210411.

35 Kirkebog Hørning Sogn 1851-1868, Kontraministerialbog Mikr....

36 Kirkebog Hørning sogn 1851-1868, kontraministerialbog Mikr....

37 Udtræk fra Bente Ankerstjerne siger 19/02/1841.

38 Folketælling 1.feb.1880, Lundeskov by, Boeslunde sogn.

39 HMB 2-417-4 2/5 s.160 nr. 4.

40 HMB 2-417-4 2/5 s.160 nr. 7.

41 HMB 2-417-3 5/13 s.142 nr.17.

42 Hoved Ministerial Bog, 3-417-0 2/2 nr.1220 (Befolkningsregister).

43 Hoved Ministerial Bog, 3-417-0 1/2 nr.2.

44 HMB 2-417-1 2/8 år1837 nr.23.

45 Hoved Ministerial Bog, 1-464-2 1/5.

46 Foldetælling 1.feb. 1855.

47 Folketælling 1.feb. 1860 Tjæreby sogn, Opslag 13, nr.78.

48 Hoved Ministerial Bog, 2-417-2 1/10 s.23 nr.7.

49 Hoved Ministerial Bog, 2-417-2 1/10 s.33 nr.28.

50 Hoved Ministerial Bog, 2-417-3 6/13 s.164 nr.3.

51 Hoved Ministerial Bog, 3-417-0 1/2 nr.264 (Befolkningsregister).

52 Hoved Ministerial Bog, 3-417-0 2/2 nr.406 (Befolkningsregister).

53 Hoved Ministerial Bog, -2-464-9 7/13 s.204 nr. 13.

54 HMB-2-464-2 2/7 s.41 nr.6.

55 LAV C290 A-4, Fiche 9/10, Folio 245.

56 LAV C290 A-5, fiche 1/10, Folio 14.

57 LAO Svendborg, Vor Frue 1820-1835 5, Fiche 7/14.

58 FamilySearch Denmark, M206374.

59 Kirkebog Essenbæk sogn, 1829-1847, Folio 32, Kontraminister....

60 Kirkebog Essenbæk sogn, 1829-1847, Folio 32 no.: Født: 1....

61 Kontraministerialbogen, Essenbæk sogn - Corpulerede - skriv....

62 Kirkebog Essenbæk sogn, 1829-1847, Folio 104, kontraministe....

63 KIP-98 CD FT-1880. 36 år. (Kirkebog Essenbæk sogn skriv....

64 FamilySearch - Search29.htm.

65 Folketællingen i Randers, Rougsø, Estruplund, Estruplund Hovedgaard, , Gaard, 1, (1. feb 1850).

66 Folketællingen i Randers amt, Galten herred, Ødum sogn, Selling, , Et Huus, 26, (1. feb 1855).

67 Carl Johan Ankerstjerne, Folketællingen 1850 i Nygade i Randers by (24. juni 2003).

68 Folketællingen i Randers, Rougsø, Voer, Voer, , Præstegaarden, 55, (1. feb 1855).

69 Folketællingen i Randers Kjøbstad, Endeløs, matrikel 57, Forhuset Stuen A, (1 feb 1880).

70 LAV C 290 A-5; Fiche 5/10; Folio 139.

71 Kirkebog Sct Mortens, Bente Ankerstjerne.

72 Bente Ankerstjerne: Kundskab: God Opførsel: God.

73 FamilySearch - Search30.htm.

74 HMB 2-417-3 2/13 s.46 nr.18.

75 HMB 2-417-3 2/13 s.50 nr.12.

76 HMB 2-417-3 5/13 side133 nr.2.

77 HMB 2-417-4 4/5 s. 282 nr.16.

78 HMB 2-417-3 5/13 side 142 nr. 18.

79 HMB 2-417-3 13/13 s.368 nr.13.

80 HMB 2-417-4 1/5 s.4 nr.28.

81 Folketælling 1.feb. 1860 Tjæreby sogn, Opslag 13-78.

82 Sankt Mortens sogns kirkebog - Corpulerede.

83 Virring sogns kirkebog 1814-1832 - Confirmerede Piger (1815 (ingen dato)).

84 Folketælling 1. feb 1860 - Randers by, Fattighuset,
Den endelige fødedato er ikke fundet, idet kirkebogen for fødesognet først begynder i 1814.
.

85 Inger Sørensen, Willum Christensen Schaltz og Caroline Rudolpsdatters slægt (9. april 2003).

86 Skt. Mortens sogns kirkebog (1 apr 1883).

87 film: M 53.572; Vejlby,HMB, 1895;folio 12;.

88 film M 53.573; HMB 1896 folio 188;.

89 film: M 53.572; Vejlby,HMB,1899;folio 22;.

90 film: M 53.573;HMB Vejlby; folio 193;.

91 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1848-1858.

92 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1848-1858 Folio 60 no.....

93 Kontraministerialbogen Essenbæk sogn 1858-1870: Folio 107 ....

94 C309-23; KMB Vejlby sogn, 1853-1878; fiche 2/8; fødte drengebørn.

95 Kirkebog Essenbæk sogn, 1848-1858.

96 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1848-1858: Forældre ....

97 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1858-1870: Datter af....

98 Kirkebog Essenbæk sogn, 1848-1858,.

99 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1848-1858, Folio 75 No.....

100 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1858-1870.

101 Kontraministerialbog Essenbæk sogn, 1859-1870 Folio 51 No ....

102 Bente Ankerstjerne skriver 1850?, Hvis året skulle være kor....

103 Inger Sørensen, Skals sogns kirkebog d. 4. nov 1781.

104 Inger Sørensen, Willum Christensen Schaltz & Caroline Rudolphsdatters slægt (9. april 2003).

105 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 1/5; Fødte mandkjøn: folio 26;.

106 M 53.558, folio 84, essenbæk 1892-1906.

107 FamilySearch-M206373.

108 LAV, C 290 A-21, Fiche 2/15, Folio 114.

109 C307-23, Fiche 3/4, Essenbæk 1884-1891, no.8.

110 Kirkebogen for Essenbæk Sogn, Konfirmerede drenge: Konfirm....

111 FamilySearch-C206374.

112 M 53.558, folio 87, essenbæk 1892-1906.

113 C307-22;fiche6/7; KMB Essenbæk 1870-1884; folio 232.

114 C307-23, Fiche 3/4, Essenbæk 1884-1891, no: 5.

115 Kirkebog Essenbæk sogn - copulerede..

116 KIP-98 CD: FT1880 (9 år).

117 KIP-98 CD: FT1880 (7 år).

118 KIP-98 CD: FT1880 (2 år).

119 Kirkebog, Essenbæk sogn, 1829-1847, kontraministerialbogen..

120 Essenbæk sogn kirkebog, 1829-1847, kontraministerialbogen: ....

121 Kirkebog Essenbæk sogn, 1848-1858, kontraministerialbogen.

122 Kirkebog Essenbæk sogn, 1848-1858 folio 7: Forældre: Hu....

123 Kontraministerialbogen, Essenbæk sogn, 1848.1858, Folio 83 ....

124 LAV C307-22; fiche 5/7; KMB Essenbæk 1870-1884;.

125 Dåbsattest (afskrift fra 1931) Kirkebog Essenbæk sogn, 184....

126 Dåbsattest, afskrift fra 1931 Kirkebog Essenbæk sogn, 1848....

127 Skifte efter Peter Winther Ankerstjerne, Bødkermester, Borg....

128 Kontraministerialbogen, Essenbæk sogn, 1848-1858, Folio 88 ....

129 C177 B-15 fiche 3/8; LAV; KMB; Ove Sogn 1848-1859:.

130 Skifteprotokol, håndskreven kopi.

131 Gravstedet eksisterer stadig som familiegravsted(1998) frem til ca 2010.

132 Konfirmationsbrev (original).

133 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 2/5; Fødte kvindekjøn: folio 55;.

134 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 5/5; døde kvindekjøn: folio 182;.

135 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 1/5;Fødte mandkjøn:Folio 8;.

136 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 1/5; Fødte kvindekjøn: folio 63;.

137 film M 53.572;HMB Vejlby;folio 143.

138 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 2/5; Fødte kvindekjøn: folio 69;.

139 film M 53.572;HMB Vejlby;folio 144;.

140 C309-24; KMB Vejlby sogn 1879-1892; fiche 2/5; Fødte mandkjøn: folio 31;.

141 film: M 53.572; Vejlby,HMB,1893;folio 5;.

142 Kirkebog Årslev sogn -1891 Faddere: Kreaturhandler Jul Lanng? og hustru.

143 Skt. Mortens sogns kirkebog (3 okt 1880).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25-4-2014 med Legacy 7.5 fra Millennia